Rozdział 17. Praca w sieci z wykorzystaniem łączy telefonicznych, szerokopasmowych i bezprzewodowych

Nasza potrzeba zdobywania informacji zwiększa się, a wykorzystanie sieci internetowej i komunikowanie się staje się coraz bardziej istotne. System operacyjny Windows Vista oferuje więcej opcji służących do zarządzania infrastrukturą sieciową, a także umożliwia dostęp do sieci w sposób bardziej elastyczny niż dotychczas. Ta elastyczność wzbogaca obsługę standardowych i bezprzewodowych technologii sieciowych oraz w pełni obsługuje nową generację sieci.

Wiele osób spędza czas, przemieszczając się i próbując połączyć się z siecią korporacyjną czy nawet domową, aby pobrać potrzebne informacje lub pliki. Choć część z nas nie dysponuje aż tak dobrym ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.