O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Jak zorganizowana jest ta książka

Książka ta nie została napisana z myślą o przeczytaniu jej w ciągu jednego dnia, tygodnia ani nawet 21 dni. W idealnej sytuacji użytkownik będzie pracował z naszą książką w spokoju, systematycznie czytając kolejne fragmenty i stopniowo poznając tajemnice i mechanizmy systemu Windows Vista. Książka została podzielona na pięć części i 29 rozdziałów. Kolejne rozdziały zostały uszeregowane od najprostszych poprzez bardziej złożone do zaawansowanych. Zadania najczęściej wykonywane i najbardziej popularne są opisywane jako pierwsze, a w kolejnych sekcjach omawiane są zadania, które może nie są tak często wykonywane, ale są niezmiernie ważne dla poprawnego funkcjonowania komputera. Rozdziały w Część IV powstały przy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required