Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Windows Vista. Nieoficjalny podręcznik to ksišżka przydatna na każdym poziomie zaawansowania technicznego, zawierajšca opis podstawowych zagadnież i komponentów oprogramowania...

Table of contents

 1. Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorach
  2. O zespole redakcyjnym
  3. Podziękowania
  4. Seria „Nieoficjalny podręcznik”
 3. Wprowadzenie
  1. Co nowego w Viście
   1. Bezpieczeństwo
   2. Kosmetyczna rewolucja
   3. Połączone systemy operacyjne
   4. Nowe programy i możliwości
   5. Nowe cechy okna Eksploratora Windows
   6. Koszmar wersji systemu
  2. Informacje na temat książki
   1. Wymagania dotyczące Czytelnika
   2. Struktura książki
   3. Coś na temat znaków /
   4. O witrynie MissingManuals.com
  3. Informacje podstawowe
   1. Definicja systemu Windows
   2. Tu rządzi prawy przycisk myszy
   3. Kreatory, czyli wywiad z użytkownikiem
   4. Każde zadanie można wykonać na kilka sposobów
   5. Do wszystkiego wystarczy klawiatura
   6. Klikanie przy wciśniętym klawiszu Shift
   7. Modyfikowanie właściwości mogłoby zająć całe życie
   8. Każde urządzenie wymaga oprogramowania
   9. To nie miało być przytłaczające
 4. I. Pulpit Visty
  1. 1. Ekran powitalny, pulpit i menu Start
   1. Ekran powitalny
   2. Pulpit Visty — teraz z Aero!
   3. Menu Start
    1. Anatomia menu Start
    2. Nawigacja z wykorzystaniem klawiatury
     1. Używanie klawiszy strzałek
     2. Używanie pola wyszukiwania
   4. Co znajduje się w menu Start?
    1. Wszystkie programy
    2. Foldery
     1. Foldery producentów oprogramowania
     2. Foldery grup programów
     3. Folder Autostart
   5. Start/ (Wstrzymaj)
   6. Start/ (Zablokuj)
   7. Start/Wyloguj, Uruchom ponownie, Hibernacja, Zamknij
   8. Start/Pomoc i obsługa techniczna
   9. Start/Programy domyślne
   10. Start/Panel sterowania
   11. Start/Połącz z
   12. Start/Sieć
   13. Start/Komputer
   14. Start/Bieżące elementy
   15. Start/Wyszukaj
   16. Start/Gry
   17. Start/Muzyka, Obrazy
   18. Start/Dokumenty
   19. Start/[Nazwa Twojego konta]: folder osobisty
   20. Start/Uruchom
    1. Otwieranie programu
    2. Otwieranie dowolnego programu lub dokumentu
    3. Otwieranie okna dysku
    4. Otwieranie okna folderu
    5. Łączenie się ze stroną WWW
   21. Dostosowywanie menu Start
    1. Ustawienia menu Start
     1. Opcje na przewijanej liście
     2. Opcje pod listą przewijaną
    2. Dodawanie ikon do menu Start
     1. „Wolna” część menu Start
     2. Metoda pierwsza: bezpośrednie przeciąganie ikony
     3. Metoda druga: użycie kreatora
     4. Metoda trzecia: użycie folderów menu Start
    3. Usuwanie ikon z menu Start
    4. Zmiana nazwy elementu menu Start
    5. Reorganizacja menu Start
     1. Dodawanie folderów jako podmenu
  2. 2. Eksplorator, okna i pasek zadań
   1. Sterowanie oknami
   2. Kontrolki w oknach Eksploratora
    1. Pasek adresu
     1. Składniki paska adresu
     2. Co można wpisać w pasku adresu?
    2. Pasek akcji
    3. Nagłówki kolumn
   3. Opcjonalne okienka
    1. Okienko wyszukiwania
    2. Okienko szczegółów
    3. Okienko podglądu
    4. Okienko nawigacji
     1. Lista ulubionych łączy
     2. Lista folderów
   4. Tagi, metadane i właściwości
    1. Właściwości
   5. Widoki ikon i listy
   6. Sortowanie, grupowanie, układanie w stos i filtrowanie
    1. Sortowanie plików
    2. Grupowanie
    3. Układanie w stos
    4. Filtrowanie
   7. Jedno i wiele okien
   8. Zapisywanie modyfikacji
   9. Okno dialogowe Opcje folderów
   10. Zmiana rozmiaru, przenoszenie i zamykanie okna
    1. Przenoszenie okna
    2. Zamykanie okna
    3. Warstwy okien
   11. Przełączanie okien
   12. Przełączanie okien w trzech wymiarach
    1. Przełączanie okien w trzech wymiarach bez przytrzymywania klawiszy
   13. Pasek zadań
    1. Obszar powiadomień (zasobnik systemowy)
    2. Przyciski okien — teraz z miniaturami!
    3. Grupy przycisków
    4. Pasek narzędziowy Szybkie uruchamianie
    5. Dostosowywanie paska zadań
     1. Przenoszenie paska zadań
     2. Zmiana rozmiarów paska zadań
     3. Ukrywanie paska zadań
   14. Paski narzędziowe paska zadań
    1. Pasek narzędziowy Adres
    2. Pasek narzędziowy Windows Media Player
    3. Pasek narzędziowy Łącza
    4. Panel wprowadzania na komputerze typu Tablet
    5. Pasek narzędziowy Pulpit
    6. Pasek narzędziowy Szybkie uruchamianie
    7. Pasek narzędziowy Pasek języka
    8. Modyfikowanie pasków narzędziowych
    9. Tworzenie pasków narzędziowych
  3. 3. Wyszukiwanie i organizowanie plików
   1. Wyszukiwanie w Viście
   2. Wyszukiwanie z menu Start
    1. Ograniczanie wyszukiwań według rozmiaru, daty, klasyfikacji, autora...
    2. Specjalne kody wyszukiwania
    3. Lista wyników: wskazówki
    4. Co wie Vista?
    5. Gdzie szuka Vista?
    6. Okno wyników
    7. Dostosowywanie wyszukiwania
     1. Opcje folderów
     2. Opcje indeksowania
     3. Zaawansowane opcje indeksowania
   3. Wyszukiwanie w oknach Eksploratora
    1. Okienko wyszukiwania
    2. Okno wyszukiwania
   4. Zapisane wyszukiwania (foldery wyszukiwania)
   5. Foldery systemu Windows Vista
    1. Zawartość okna Dysk lokalny (C:)
     1. Użytkownicy
     2. Program Files
     3. Windows
    2. Folder osobisty
   6. Życie z ikonami
    1. Zmiana nazw ikon
    2. Właściwości ikon
     1. Komputer
     2. Dyski
     3. Pliki danych
     4. Foldery
     5. Pliki programów
    3. Modyfikowanie obrazów ikon
     1. Standardowe ikony Windows
     2. Ikony folderów lub skrótów
   7. Zaznaczanie ikon
    1. Używanie myszy
    2. Używanie klawiatury
    3. Używanie pól wyboru
    4. Eliminowanie dwukrotnego kliknięcia
   8. Kopiowanie i przenoszenie folderów i plików
    1. Kopiowanie ikon metodą przeciągania
     1. Metoda wykorzystująca prawy przycisk myszy
     2. Przeciąganie ikon do okienka nawigacji
    2. Kopiowanie za pomocą poleceń Kopiuj i Wklej
   9. Kosz
    1. Przywracanie usuniętych plików lub katalogów
    2. Opróżnianie kosza
    3. Dostosowywanie ikony Kosz
     1. Rezygnowanie z kosza
     2. Automatyczne opróżnianie kosza
   10. Ikony skrótów
    1. Tworzenie i usuwanie skrótów
    2. Odkrywanie prawdziwej tożsamości skrótu
    3. Uaktywnianie obiektów za pomocą skrótów klawiaturowych
   11. Kompresowanie plików i folderów
    1. Kompresja NTFS
     1. Kompresja plików, folderów lub dysków
    2. Foldery skompresowane (zip)
     1. Tworzenie folderów skompresowanych (zip)
     2. Praca z folderami spakowanymi
   12. Nagrywanie płyt CD i DVD z poziomu pulpitu
    1. Opowieść o dwóch formatach
    2. Nagrywanie krok po kroku
     1. Ostatnie etapy: format zarządzany (ISO)
     2. Ostatnie etapy: aktywny system plików (UDF)
    3. Końcowe uwagi
  4. 4. Vista — dekoracja wnętrz
   1. Aero czy nie?
   2. Tworzenie własnego układu kolorów
    1. Ty jako projektant wnętrz
   3. Tło pulpitu (tapeta)
    1. Używanie zdjęć dostarczonych przez Microsoft
    2. Używanie własnych zdjęć
   4. Wygaszacze ekranu
    1. Wybór wygaszacza ekranu
   5. Dźwięki
   6. Przerabianie myszy
    1. Opcje wskaźnika
   7. Zmiana kompozycji
   8. Ustawienia monitora
    1. Rozdzielczość
    2. Kolory
    3. Wiele monitorów
    4. Ustawienia zaawansowane
  5. 5. Vista — uzyskiwanie pomocy
   1. Nawigacja w systemie pomocy
    1. Główna strona systemu pomocy
    2. Przeszukiwanie stron pomocy
    3. Wyszukiwanie przez klikanie
   2. Pomoc zdalna
    1. Pomoc zdalna — śpij spokojnie
    2. Pomoc zdalna, krok po kroku
     1. Instrukcje dla początkującego
     2. Instrukcje dla eksperta
   3. Uzyskiwanie pomocy od Microsoftu
 5. II. Oprogramowanie Visty
  1. 6. Programy, dokumenty i gadżety
   1. Uruchamianie programów
   2. Zamykanie programów
   3. Gdy umierają programy: Menedżer zadań
   4. Zapisywanie dokumentów
    1. Okno dialogowe Zapisz jako
    2. Zapisywanie plików w folderze Dokumenty
    3. Zapisywanie plików w innych folderach
    4. Przeglądanie listy przy użyciu klawiatury
    5. Menu rozwijane Zapisz jako typ
   5. Zamykanie dokumentów
   6. Okno dialogowe Otwórz
   7. Przenoszenie danych między dokumentami
    1. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie
    2. Metoda przeciągania i upuszczania
    3. Eksportowanie i importowanie
   8. Pasek boczny
    1. Zamykanie paska bocznego
    2. Pasek boczny: wskazówki
    3. Katalog gadżetów
     1. Kalendarz
     2. Zegar
     3. Kontakty
     4. Miernik CPU
     5. Waluta
     6. Nagłówki
     7. Notatki
     8. Akcje
     9. Układanka
     10. Pogoda
     11. Pokaz slajdów
    4. Więcej gadżetów
     1. Instalowanie gadżetu
     2. Odinstalowywanie gadżetu
   9. Rozszerzenia i skojarzenia nazw plików
    1. Wyświetlanie rozszerzeń plików
    2. Nieznane typy plików
    3. Kojarzenie rozszerzenia pliku z innym programem
     1. Metoda pierwsza: zacznij od dokumentu
     2. Metoda druga: zacznij od programu
     3. Metoda trzecia: zacznij od typu pliku
   10. Instalowanie oprogramowania
    1. Lista kontrolna poprzedzająca instalację
    2. Instalowanie oprogramowania z dysku
    3. Instalowanie pobranego oprogramowania
    4. Instalowanie komponentów systemu Windows
   11. Usuwanie programów
    1. Błędy podczas usuwania programów
   12. Uruchamianie programów starszych od systemu Windows Vista
    1. Programy 16-bitowe
    2. Programy systemu DOS
    3. Programy zgodne z systemami Windows 95, 2000, XP i innymi
  2. 7. Darmowe oprogramowanie
   1. Programy domyślne
   2. Internet Explorer
   3. Kalendarz systemu Windows
    1. Praca z widokami
    2. Definiowanie spotkania
     1. Łatwy sposób
     2. Długi sposób
    3. Co można zrobić z zaplanowanym spotkaniem?
     1. Edycja zdarzeń
     2. Zmiana terminu zdarzenia
     3. Wydłużanie i skracanie zdarzeń
     4. Drukowanie zdarzeń
     5. Usuwanie zdarzeń
    4. Wyszukiwanie zdarzeń
    5. „Kalendarze”: kategorie zdarzeń
    6. Publikowanie kalendarzy w internecie
     1. Publikowanie
     2. Subskrybowanie
    7. Listy zadań
   4. Kontakty systemu Windows
   5. Windows Defender
   6. Windows DVD Maker
   7. Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
   8. Windows Live Messenger — pobieranie
   9. Poczta systemu Windows
   10. Windows Media Center
   11. Windows Media Player
   12. Obszar spotkań w systemie Windows
   13. Windows Movie Maker
   14. Galeria fotografii systemu Windows
   15. Windows Update
   16. Akcesoria
    1. Kalkulator
    2. Wiersz polecenia
    3. Połącz z projektorem sieciowym
    4. Notatnik
     1. Podstawowe informacje na temat programu Notatnik
     2. Zawijanie tekstu
    5. Paint
    6. Podłączanie pulpitu zdalnego
    7. Uruchom
    8. Narzędzie Wycinanie
    9. Rejestrator dźwięku
     1. Rejestrowanie nowych dźwięków
     2. Zastosowanie plików dźwiękowych
    10. Centrum synchronizacji
    11. Eksplorator Windows
    12. Centrum mobilności
    13. Pasek boczny systemu Windows
    14. WordPad
     1. Korzystanie z programu WordPad
    15. Ułatwienia dostępu
     1. Centrum ułatwień dostępu
     2. Lupa
     3. Narrator
     4. Klawiatura programowa
     5. Rozpoznawanie mowy w systemie Windows
    16. Narzędzia systemowe
     1. Tablica znaków
     2. Internet Explorer (bez dodatków)
    17. Tablet PC
   17. Dodatki i uaktualnienia
   18. Gry
    1. Chess Titans
    2. FreeCell
    3. Eksplorator gier
    4. Kierki
    5. InkBall
    6. Mahjong Titans
    7. Saper
    8. Purble Place
    9. Pasjans
    10. Pasjans — Pająk
   19. Konserwacja
   20. Autostart
  3. 8. Panel sterowania
   1. Strona główna — znaczna zmiana w systemie Windows Vista
   2. Wygląd klasyczny
   3. Panel sterowania, aplet po aplecie
    1. Dodaj sprzęt
    2. Narzędzia administracyjne
    3. Autoodtwarzanie
    4. Centrum kopii zapasowych i przywracania
    5. Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker
    6. Zarządzanie kolorami
    7. Data i godzina
    8. Programy domyślne
    9. Menedżer urządzeń
    10. Ekran
    11. Centrum ułatwień dostępu
    12. Opcje folderów
    13. Czcionki
    14. Kontrolery gier
    15. Opcje indeksowania
    16. Opcje internetowe
    17. Inicjator iSCSI
    18. Java
    19. Klawiatura
    20. Mysz
     1. Zakładka Przyciski
     2. Zakładka Wskaźniki
     3. Zakładka Opcje wskaźnika
     4. Zakładka Kółko
     5. Zakładka Sprzęt
    21. Centrum sieci i udostępniania
    22. Pliki trybu offline
    23. Kontrola rodzicielska
    24. Pióro i urządzenia wejściowe
    25. Osoby w pobliżu
    26. Informacje wydajności i narzędzia
    27. Personalizacja
    28. Opcje telefonu i modemu
    29. Opcje zasilania
     1. Tworzenie własnego planu
    30. Drukarki
    31. Raporty i rozwiązania problemów
    32. Programy i funkcje
    33. Opcje regionalne i językowe
     1. Zakładka Formaty
     2. Zakładka Lokalizacja
     3. Zakładka Klawiatury i języki
     4. Zakładka Administracyjne
    34. Skanery i aparaty fotograficzne
    35. Centrum zabezpieczeń
    36. Dźwięk
     1. Zakładki Odtwarzanie i Nagrywanie
     2. Zakładka Dźwięki
    37. Speech Recognition Options
    38. Centrum synchronizacji
    39. System
    40. Ustawienia komputera typu Tablet
    41. Pasek zadań i menu Start
    42. Tekst na mowę
    43. Konta użytkowników
    44. System Windows — Zapraszamy!
    45. Windows CardSpace
    46. Windows Defender
    47. Zapora systemu Windows
    48. Centrum mobilności systemu Windows
    49. Właściwości paska bocznego systemu Windows
    50. Windows SideShow
    51. Windows Update
 6. III. Vista w internecie
  1. 9. Podłączenie do internetu
   1. Połączenia szerokopasmowe (modemy kablowe i DSL)
   2. Sieci bezprzewodowe
   3. Połączenia telefoniczne
   4. Zarządzanie połączeniem
    1. Ikona w obszarze powiadomień
   5. Szczegółowe informacje o połączeniach telefonicznych
    1. Samodzielna obsługa połączeń
    2. Automatyczne nawiązywanie połączenia telefonicznego
    3. Rozłączanie
    4. Zaawansowane ustawienia modemu
    5. Zakładka modemy
  2. 10. Bezpieczeństwo w internecie
   1. Centrum zabezpieczeń
    1. Centrum zabezpieczeń i oprogramowanie antywirusowe
   2. Zapora systemu Windows
    1. Jak to działa?
    2. Przekłuwanie zapory
    3. Dostrajanie zapory
   3. Windows Defender
    1. Skanuj
    2. Historia
    3. Narzędzia
   4. Filtr witryn wyłudzających informacje
    1. Dostrajanie filtru witryn wyłudzających informacje
   5. Prywatność i pliki cookie
    1. Terminologia plików cookie
    2. Opcje plików cookie
   6. Historia: zacieranie śladów
   7. Blokowanie wyskakujących okienek
    1. Odblokowywanie wyskakujących okienek
   8. Internetowe strefy bezpieczeństwa
    1. Poziomy zabezpieczeń
    2. Ręczne klasyfikowanie witryn
   9. Bezpieczeństwo hotspotów
   10. Zabezpieczanie domowej sieci bezprzewodowej
   11. Kontrola rodzicielska
  3. 11. Internet Explorer 7
   1. IE7: kompletny przewodnik
    1. Menu i gadżety
    2. Pasek adresu
    3. Kontrolki na górze okna
    4. Elementy sterujące oknem
   2. Przeglądanie na kartach
    1. Panorama skrótów
    2. Karty szybkiego dostępu (miniatury)
    3. Ustawienia kart
   3. Ulubione (zakładki)
    1. Pasek narzędzi Łącza
   4. Lista historii
   5. RSS: nieoficjalny podręcznik
    1. Oglądanie źródła RSS
   6. Wskazówki ułatwiające surfowanie
    1. Przeglądanie na pełnym ekranie
    2. Wybieranie strony głównej
    3. Większy lub mniejszy tekst
    4. Powiększanie i zmniejszanie całej strony
    5. Grafika online
    6. Zapisywanie stron
    7. Wysyłanie stron
    8. Drukowanie stron
    9. Wyłączanie animacji
    10. Opcje internetowe
   7. Lista skrótów klawiaturowych
  4. 12. Poczta systemu Windows
   1. Konfigurowanie programu Poczta systemu Windows
   2. Wysyłanie wiadomości pocztowych
    1. Foldery Poczty
    2. Tworzenie i wysyłanie wiadomości
    3. Lista Kontakty
    4. Dołączanie plików do wiadomości
   3. Odczytywanie wiadomości pocztowych
    1. Gdy w wiadomości umieścimy zdjęcia
    2. Przetwarzanie wiadomości
     1. Usuwanie wiadomości
    3. Odpowiadanie na wiadomości
    4. Przesyłanie wiadomości dalej
    5. Drukowanie wiadomości
    6. Katalogowanie wiadomości
    7. Flagowanie wiadomości pocztowych
    8. Otwieranie załączników
    9. Reguły wiadomości
     1. Definiowanie reguł wiadomości
     2. Dwa podstępne zastosowania reguł wiadomości
   4. Wiadomości-śmieci
    1. Opcje wiadomości-śmieci
    2. Kiedy filtr wiadomości-śmieci nie działa prawidłowo
   5. Konfigurowanie Poczty systemu Windows
    1. Zakładka Ogólne
    2. Zakładka Czytanie
    3. Zakładka Potwierdzenia
    4. Zakładka Wysyłanie
    5. Zakładka Redagowanie
    6. Zakładka Podpisy
    7. Zakładka Pisownia
    8. Zakładka Zabezpieczenia
    9. Zakładka Połączenie
    10. Zakładka Zaawansowane
   6. Grupy dyskusyjne
    1. Subskrypcja grup dyskusyjnych społeczności Microsoft
    2. Czytanie artykułów
    3. Udzielanie odpowiedzi na artykuły, tworzenie ich i przesyłanie dalej
    4. Subskrybowanie innych grup dyskusyjnych
    5. Pobieranie listy grup dyskusyjnych
 7. IV. Obrazy, filmy i muzyka
  1. 13. Galeria fotografii
   1. Aplikacja Galeria fotografii
   2. Dodawanie zdjęć do galerii
    1. Zdjęcia z komputera PC
    2. Zdjęcia z aparatu fotograficznego
    3. Zdjęcia pobierane przy użyciu czytnika kart
    4. Znaczenie formatu plików
     1. Najpopularniejsze formaty plików graficznych
     2. Filmy
     3. Format RAW
   3. Pokaz slajdów po zaimportowaniu
    1. Kompozycje pokazu slajdów
   4. Cyfrowy album fotograficzny
    1. Kilka ogólnych informacji
    2. Drzewo nawigacyjne
    3. Praca ze zdjęciami
    4. Grupowanie według kategorii
    5. Wybieranie zdjęć
    6. Usuwanie zdjęć
    7. Powielanie zdjęć
    8. Panel informacyjny
    9. Tytuły
    10. Daty
     1. Podpisy
    11. Spis treści (wykres ilości zdjęć)
   5. Znaczniki i klasyfikacje
    1. Edycja oznakowań
    2. Stosowanie znaczników i klasyfikacji
    3. Stosowanie znaczników i klasyfikacji
    4. Wyszukiwanie zdjęć na podstawie podanego tekstu
   6. Edycja zdjęć
    1. Różne sposoby powiększania
    2. Dziesięć poziomów odtwarzania
    3. Dopasowanie automatyczne
    4. Przycinanie
    5. Czerwone oczy
    6. Obroty
    7. Zmiany naświetlenia oraz koloru
     1. Dopasowanie naświetlenia (jasności i kontrastu)
     2. Balans kolorów
    8. Powrót do wersji oryginalnej
   7. Poszukiwanie widowni
    1. Wykonywanie odbitek
    2. Pokaz slajdów
    3. Poczta elektroniczna
    4. Zapisanie na dysku CD lub DVD
    5. Utworzenie filmu z pokazem slajdów
    6. Wygenerowanie wygaszacza ekranu
  2. 14. Windows Media Player
   1. Wygląd programu
    1. Odtwarzanie muzycznych płyt CD
     1. Zabawa z odtwarzaczem Windows Media Player
    2. Kopiowanie zawartości płyt CD na dysk twardy
    3. Organizowanie biblioteki muzycznej
     1. Listy odtwarzania
     2. Usuwanie elementów
    4. Tworzenie własnych płyt CD
    5. Kopiowanie muzyki lub wideo na przenośny odtwarzacz
     1. Automatyczna synchronizacja
     2. Ręczna synchronizacja
   2. Internetowe sklepy muzyczne
    1. Ograniczenia
    2. Internetowe radia
   3. Filmy DVD
    1. Jak porzucić kontrolki sterujące?
    2. Obrazy i wideo
  3. 15. Programy Movie Maker i DVD Maker
   1. Importowanie wideo, muzyki i zdjęć
    1. Pobieranie materiału z kamery wideo
    2. Importowanie zdjęć, filmów i dźwięków z dysku twardego
   2. Edytowanie wideo
    1. Etap 1. Porządkowanie klipów
    2. Etap 2. Przeciąganie klipów do sekcji Seria ujęć
    3. Etap 3. Cięcie klipów
    4. Etap 4. Dodawanie przejścia wideo
    5. Etap 5. Dodawanie efektów wideo
    6. Etap 6. Dodawanie tytułów i napisów końcowych
     1. Etap 7. Dodanie muzyki odtwarzanej w tle
     2. Etap 8. Zapisywanie filmu
   3. Program DVD Maker
    1. Etap 1. Importowanie wideo i zdjęć
    2. Etap 2. Określ, co chcesz zobaczyć w pierwszej kolejności
    3. Etap 3. Określenie postaci menu płyty
    4. Etap 4. Nagranie płyty DVD
  4. 16. Media Center
   1. Lista sprzętu
   2. Konfiguracja
    1. Instalacja wymagana
    2. Opcjonalna konfiguracja telewizji
     1. Potwierdź kod regionu
     2. Opcje konfiguracji telewizji
     3. Wyniki konfiguracji programu telewizyjnego
    3. Opcjonalna konfiguracja prezentacji
     1. Optymalizuj wygląd programu Media Center na ekranie
    4. Opcjonalna konfiguracja głośników
    5. Opcjonalna konfiguracja bibliotek
   3. Telewizja. Komputer jako cyfrowe wideo
    1. Przedstawienie opcji oglądania telewizji
    2. System menu programu Media Center
    3. Sztuczki z oglądaniem telewizji na żywo
    4. Rejestrowanie programu lub cyklu programów
    5. Oglądanie nagranych programów telewizyjnych
    6. Zapisanie programu na dysku DVD
    7. Wypożyczanie lub kupowanie filmów w internecie
   4. Muzyka. Komputer jako szafa grająca
    1. Twoja biblioteka utworów muzycznych
    2. Zgrywanie płyt CD
    3. Odtwarzanie muzyki
    4. Kupowanie lub „wynajmowanie” muzyki w internecie
    5. Przeszukiwanie biblioteki
    6. Listy odtwarzania
     1. Tworzenie list odtwarzania
    7. Kolejki utworów muzycznych
     1. Tworzenie kolejki
     2. Zarządzanie kolejką
   5. Zdjęcia i wideo
    1. Pokazy slajdów
     1. Dodawanie muzyki
     2. Ustawienia pokazu slajdów
    2. Edycja zdjęć
    3. Zapis dysku CD ze zdjęciami lub wideo
   6. Ustawienia zaawansowane
    1. Ogólne
    2. Telewizja
    3. Obrazy
    4. Muzyka
    5. DVD
    6. Konfigurowanie biblioteki
 8. V. Sprzęt i urządzenia peryferyjne
  1. 17. Faksowanie, drukowanie i skanowanie
   1. Instalowanie drukarki
    1. Drukarki USB
    2. Drukarki sieciowe
    3. Drukarki na podczerwień oraz ze złączem równoległym i szeregowym
    4. Ikona drukarki
   2. Drukowanie
    1. Drukowanie w aplikacjach
    2. Drukowanie z pulpitu
   3. Zarządzanie wydrukami
   4. Pomysłowe zastosowania drukarki
    1. Drukowanie na wysokości 11 900 m
    2. Udostępnianie drukarki
    3. Drukowanie do pliku
     1. Tworzenie pliku wydruku
     2. Drukowanie pliku wydruku
    4. Ograniczanie czasu dostępności drukarki
    5. Dodawanie strony separatora
   5. Rozwiązywanie problemów z drukarkami
   6. Czcionki
    1. Zarządzanie czcionkami
   7. Faksowanie
    1. Wysyłanie faksów z dowolnych programów
    2. Faksowanie przy użyciu programu Faksowanie i skanowanie w systemie Windows
    3. Odbieranie faksu
   8. Skanowanie dokumentów
  2. 18. Sprzęt
   1. Gadżety
    1. Porty USB
    2. Podłączanie nowych gadżetów
    3. Podłączanie nowego sprzętu
   2. Instalacja kart w gniazdach rozszerzeń
   3. Rozwiązywanie problemów z nowym sprzętem
   4. Podpisywanie sterowników
   5. Menedżer urządzeń
    1. Czerwone iksy i żółte wykrzykniki: rozwiązywanie konfliktów
     1. Zdublowane urządzenia
     2. Rozwiązywanie konfliktów zasobów
    2. Wyłączanie urządzenia sprzętowego
    3. Aktualizacja sterowników
    4. Przywracanie sterownika
  3. 19. Laptopy, tablety i palmtopy
   1. Laptopy
    1. Miernik baterii
    2. Centrum mobilności w systemie Windows
   2. Komputery Tablet PC
    1. Okno Komputer przenośny Panelu sterowania
    2. Rozpoznawanie pisma ręcznego
     1. Uczenie systemu rozpoznawania pisma odręcznego
     2. Pismo odręczne w dowolnym miejscu systemu
     3. Gesty
     4. Poprawianie błędów
     5. Najlepsze aspekty rozpoznawania pisma odręcznego
    3. Windows Journal
    4. Szybkie ruchy
     1. Ustawienia komputera typu Tablet
   3. Urządzenia Windows Mobile
   4. Centrum synchronizacji
    1. Powiązania synchronizacji
   5. Pliki trybu offline
    1. Przygotowania do odłączenia się od sieci
    2. Praca w trybie offline
    3. Ponowne połączenie z siecią
 9. VI. Pielęgnacja komputera
  1. 20. Konserwacja i poprawa szybkości działania komputera
   1. Porządkowanie dysku
   2. Defragmentator dysków
    1. Ustawienia defragmentacji
   3. Sprawdzanie dysku
   4. Zarządzanie dyskami
    1. Zmiana litery dysku
    2. Partycjonowanie nowego dysku
     1. Tworzenie partycji
    3. Zamiana dysku na folder
   5. Harmonogram zadań
    1. Dodawanie zadania
    2. Edycja zadań harmonogramu
   6. Cztery sztuczki poprawiające szybkość
    1. SuperFetch
    2. ReadyBoost
    3. Wyłączanie „wodotrysków”
    4. Tonowanie interfejsu Aero
   7. Windows Update
    1. Zabawy z usługą Windows Update
    2. Coś więcej niż podstawy
    3. Usuwanie aktualizacji
  2. 21. Dysk
   1. Dyski dynamiczne
    1. W jaki sposób działają dyski dynamiczne?
    2. Rozszerzanie dysku
     1. Tworzenie woluminu łączonego
     2. Tworzenie woluminu rozłożonego
   2. Kompresja plików i folderów
    1. Kompresja NTFS
     1. Kompresja plików, folderów oraz dysków
    2. Foldery skompresowane (zip)
     1. Tworzenie folderów skompresowanych
     2. Posługiwanie się skompresowanymi folderami
   3. Szyfrowanie plików i folderów
    1. Stosowanie EFS
    2. Reguły EFS
   4. Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker
    1. Ponowna instalacja Visty na dwóch partycjach
    2. Rozwiązanie wykorzystujące dysk Flash
    3. Włączanie funkcji BitLocker
  3. 22. Kopie zapasowe i rozwiązywanie problemów
   1. Automatyczne kopie zapasowe
    1. Sprzęt do tworzenia kopii zapasowych
    2. Definiowanie zadania tworzenia kopii zapasowej
    3. Odtwarzanie plików z kopii zapasowej
   2. Pełna kopia zapasowa komputera
    1. Tworzenie obrazu
    2. Odtworzenie obrazu
   3. Przywracanie systemu
    1. Kilka słów o punktach przywracania
    2. Odtwarzanie systemu
    3. Wyłączanie funkcji odtwarzania systemu
   4. Kopie w tle
    1. Tworzenie kopii w tle
    2. Odtwarzanie starszych wersji dokumentów
   5. Tryb awaryjny i menu opcji rozruchu
   6. Raportowanie problemów i ich rozwiązań
   7. Naprawa systemu podczas uruchamiania
 10. VII. Vista w sieci
  1. 23. Konta (i logowanie)
   1. Konta użytkowników
   2. Windows Vista — system operacyjny o dwóch twarzach
   3. Lokalne konta w stacji roboczej
    1. Konta administratorów
    2. Tworzenie nowych kont
    3. Edycja konta
    4. Dysk resetowania hasła
    5. Usuwanie kont użytkowników
    6. Wyłączanie konta
    7. Konto Gość
   4. Lokalne konta w komputerze należącym do domeny
    1. Tworzenie lokalnego konta dla członka domeny
   5. Lokalni użytkownicy i grupy
    1. Otwieranie konsoli
    2. Tworzenie konta nowego użytkownika
    3. Grupy
     1. Tworzenie grupy
     2. Grupy wbudowane
    4. Modyfikowanie użytkowników i grup
   6. Szybkie przełączanie użytkowników
   7. Logowanie
    1. Wyświetla się ekran powitalny systemu Windows XP
    2. Przejście bezpośrednio do wyświetlania pulpitu
    3. Wyświetla się okno dialogowe z komunikatem Aby rozpocząć wciśnij Ctrl+Alt+Delete
   8. Profile
    1. Profil Public
     1. Czyj to program?
    2. Profil Default User
   9. Uprawnienia NTFS: jak zabezpieczyć dane
    1. Konfigurowanie uprawnień NTFS
     1. Krok 1. Wskazanie użytkownika
     2. Krok 2. Definiowanie uprawnień
    2. Grupy i uprawnienia
    3. Kolizje uprawnień
     1. Uprawnienia NTFS przechodzą w dół od zewnętrznych folderów do wewnętrznych
     2. Uprawnienia NTFS nadane jawnie do plików lub folderów zawsze przesłaniają uprawnienia odziedziczone
     3. Uprawnienia kumulują się w miarę przechodzenia coraz głębiej w strukturę folderów
  2. 24. Konfiguracja sieci z grupami roboczymi
   1. Rodzaje sieci
    1. Ethernet
     1. Połączenie sieci
    2. Sieci bezprzewodowe (WiFi lub 802.11)
    3. Inne rodzaje sieci
     1. Sieci wykorzystujące łącza telefoniczne
     2. Sieci wykorzystujące linie energetyczne
   2. Udostępnianie połączenia internetowego
    1. Kupić router
    2. Skorzystać z usługi Udostępnianie połączenia internetowego (ang. Internet Connection Sharing — ICS)
   3. Centrum sieci i udostępniania
    1. Wyświetl komputery i urządzenia
    2. Połącz z siecią
    3. Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi
    4. Skonfiguruj połączenie lub sieć
    5. Zarządzaj połączeniami sieciowymi
    6. Diagnozuj i napraw
    7. Wyświetl pełną mapę
    8. Dostosuj
    9. Wyświetl stan
    10. Sekcja Udostępnianie i odnajdywanie
    11. Pokaż...
    12. Testowanie sieci
  3. 25. Domeny sieciowe
   1. Domeny
    1. Czego brakuje grupom roboczym?
    2. Pojęcie domeny
    3. Active Directory
    4. Bezpieczeństwo domeny
   2. Dołączanie komputera do domeny
   3. Cztery różnice pomiędzy sieciami z domenami a sieciami z grupami roboczymi
    1. Logowanie
    2. Przeglądanie domeny
    3. Przeszukiwanie domeny
     1. Wyszukiwanie niestandardowe
    4. Nadawanie uprawnień członkom domeny
  4. 26. Współdzielenie plików w sieci
   1. Udostępnianie plików
    1. Udostępnianie folderu Publiczny
    2. Udostępnianie dowolnego folderu
    3. Zaawansowane udostępnianie folderów oraz udostępnianie dysków
     1. Uwagi dotyczące udostępniania plików
    4. Ukrywanie folderów
   2. Dostęp do udostępnianych plików
    1. Dodatek: konwencja UNC (Universal Naming Convention)
   3. Mapowanie udziałów
   4. Obszar spotkań w systemie Windows
    1. Dołączanie się i tworzenie spotkań
    2. Zapraszanie innych osób
    3. Zabawa podczas spotkań
    4. Dziwactwa obszaru spotkań
  5. 27. Praca zdalna w Windows Vista
   1. Podstawowe informacje o zdalnym dostępie
   2. Łączenie się bezpośrednie
    1. Konfigurowanie hosta
    2. Konfigurowanie komputera zdalnego
    3. Nawiązywanie połączenia
   3. Wirtualne sieci prywatne
    1. Konfigurowanie hosta
    2. Nawiązywanie połączenia
   4. Zdalny pulpit
    1. Konfigurowanie hosta
    2. Nawiązywanie połączenia
    3. Skróty klawiaturowe dla tych, którzy się pogubili
    4. Rozłączanie
    5. Dostrajanie pulpitu zdalnego
 11. VIII. Dodatki
  1. A. Instalowanie systemu Windows Vista
   1. Zanim zaczniemy
    1. Wymagania sprzętowe
     1. „Gotowy na Vistę”
     2. „Vista Premium”
    2. Problem zgodności
   2. Uaktualnienie czy instalacja od podstaw
    1. Kupowanie systemu Windows Vista
    2. Informacje o instalacji od podstaw
     1. Archiwizacja danych
   3. Uruchamianie dwóch systemów operacyjnych
   4. Instalowanie systemu Windows Vista
    1. Przygotowania do instalacji
    2. Instalacja — uaktualnienie
    3. Instalacja — instalacja od podstaw
   5. Windows Vista — Zapraszamy!
   6. Aktywacja
   7. Łatwy transfer w systemie Windows
    1. Faza pierwsza: archiwizacja plików
    2. Faza druga: odtworzenie plików
  2. B. Zabawy z rejestrem
   1. Poznajemy program Regedit
    1. Pięć kluczy głównych
    2. Klucze i wartości
    3. Tworzenie kopii bezpieczeństwa wartości kluczy
   2. Przykłady zastosowania programu Regedit
    1. Szyfrowanie i deszyfracja z menu podręcznego
    2. Naprawdę bardzo czysty i pusty pulpit
    3. Spowolnienie animacji
  3. C. Gdzie to się podziało?
  4. D. Główna lista skrótów klawiaturowych
   1. Okna Eksploratora
   2. Błyskawiczne okienko wyszukiwania (w górnej części każdego okna Eksploratora)
   3. Operacje na ikonach
   4. Panel nawigacyjny
   5. Skróty wykorzystujące klawisz Windows
   6. Ekran logowania
   7. Ekran bezpieczeństwa
   8. Różne (w tym edycja)
 12. Indeks
 13. Kolofon
 14. Copyright

Product information

 • Title: Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): David Pogue
 • Release date: December 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324610235