O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Instalowanie systemu Windows Vista

Jeśli używany komputer już zawiera zainstalowany system Windows Vista, to ten dodatek można pominąć (przynajmniej do czasu). Jednak w przeciwnym razie, jeśli jest na nim zainstalowana jedna z wcześniejszych wersji systemu Windows, a chcemy doznać przeżyć, jakich zapewnia korzystanie z systemu Vista, to ten dodatek wyjaśni, w jaki sposób można zainstalować ten nowy system operacyjny.

Zanim zaczniemy

Można nam wierzyć lub nie, ale przeważającą część pracy, jaka jest związana z instalowaniem systemu Windows Vista, należy wykonać, jeszcze zanim umieścimy w komputerze instalacyjny dysk DVD. Należy bowiem wykonać całkiem sporo testów i dobrze wszystko zaplanować, gdyż w przeciwnym razie możemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required