O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Zabawy z rejestrem

Od czasu do czasu w książkach, artykułach i zwyczajnych rozmowach można spotkać wzmianki na temat czegoś określanego jako rejestr Windows; zazwyczaj towarzyszą im spojrzenia pełne zrozumienia lub całkowitego zaskoczenia.

Rejestr jest główną bazą danych komputera PC, zawierającą wszystkie informacje na temat jego ustawień i preferencji. Na przykład przeważająca większość programów dostępnych w Panelu sterowania to nic więcej, jak graficzny interfejs użytkownika pozwalający określać przeróżne ustawienia przechowywane w rejestrze.

Oprócz tego rejestr gromadzi także informacje o praktycznie wszystkich programach instalowanych na komputerze, wszystkich dodawanych urządzeniach peryferyjnych, tworzonych kontach użytkowników ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required