Dodatek B. Zabawy z rejestrem

Od czasu do czasu w książkach, artykułach i zwyczajnych rozmowach można spotkać wzmianki na temat czegoś określanego jako rejestr Windows; zazwyczaj towarzyszą im spojrzenia pełne zrozumienia lub całkowitego zaskoczenia.

Rejestr jest główną bazą danych komputera PC, zawierającą wszystkie informacje na temat jego ustawień i preferencji. Na przykład przeważająca większość programów dostępnych w Panelu sterowania to nic więcej, jak graficzny interfejs użytkownika pozwalający określać przeróżne ustawienia przechowywane w rejestrze.

Oprócz tego rejestr gromadzi także informacje o praktycznie wszystkich programach instalowanych na komputerze, wszystkich dodawanych urządzeniach peryferyjnych, tworzonych kontach użytkowników ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.