Dodatek C. Gdzie to się podziało?

Zgodnie z powiedzeniem, nie da się zrobić omletu bez rozbijania jajek. A na drodze ku powstaniu systemu Windows Vista firma Microsoft rozbiła tyle „jajek”, że wystarczyłoby ich na naprawdę wielki suflet. Wiele opcji systemu i narzędzi otrzymało nowe nazwy, zostało przeniesionych, zmienionych lub całkowicie je usunięto.

Jeśli Czytelnik właśnie zmienił używany system operacyjny z Windows XP na Windows Vista, to może spędzić kilka tygodni na zastanawianiu się, gdzie się podziały przeróżne narzędzia i opcje systemu. Poniżej zamieszczamy bardzo przydatną ściągawkę: listę wszystkich rzeczy, których nie ma w systemie Windows Vista (lub nie ma ich tam, gdzie można by się spodziewać).

  • Panel Dodaj lub usuń programy. ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.