O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Gdzie to się podziało?

Zgodnie z powiedzeniem, nie da się zrobić omletu bez rozbijania jajek. A na drodze ku powstaniu systemu Windows Vista firma Microsoft rozbiła tyle „jajek”, że wystarczyłoby ich na naprawdę wielki suflet. Wiele opcji systemu i narzędzi otrzymało nowe nazwy, zostało przeniesionych, zmienionych lub całkowicie je usunięto.

Jeśli Czytelnik właśnie zmienił używany system operacyjny z Windows XP na Windows Vista, to może spędzić kilka tygodni na zastanawianiu się, gdzie się podziały przeróżne narzędzia i opcje systemu. Poniżej zamieszczamy bardzo przydatną ściągawkę: listę wszystkich rzeczy, których nie ma w systemie Windows Vista (lub nie ma ich tam, gdzie można by się spodziewać).

  • Panel Dodaj lub usuń programy. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required