O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Główna lista skrótów klawiaturowych

Oto i ona, utworzona w odpowiedzi na bardzo powszechną i frustrującą potrzebę — lista wszystkich tajemnych (i nie tak bardzo tajemnych) skrót klawiaturowych używanych w systemie Windows Vista. Można ją wyciąć i przyczepić do monitora (o ile oczywiście niniejsza książka nie została wypożyczona z biblioteki).

Okna Eksploratora

Podświetlenie pasku adresu

Alt+D

Wyświetlenie listy wcześniej odwiedzonych lokalizacji

F4

Odświeżenie okna

F5

Wyświetlenie folderu nadrzędnego

Alt+strzałka w górę

Powrót (do poprzedniego okna)

Alt+strzałka w lewo lub Backspace

Dalej

Alt+strzałka w prawo

Anulowanie bieżącego zadania lub wyszukiwania

Esc

Wyświetlenie paska menu

F10 lub Alt

Zamknięcie okna

Alt+F4 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required