Dodatek D. Główna lista skrótów klawiaturowych

Oto i ona, utworzona w odpowiedzi na bardzo powszechną i frustrującą potrzebę — lista wszystkich tajemnych (i nie tak bardzo tajemnych) skrót klawiaturowych używanych w systemie Windows Vista. Można ją wyciąć i przyczepić do monitora (o ile oczywiście niniejsza książka nie została wypożyczona z biblioteki).

Okna Eksploratora

Podświetlenie pasku adresu

Alt+D

Wyświetlenie listy wcześniej odwiedzonych lokalizacji

F4

Odświeżenie okna

F5

Wyświetlenie folderu nadrzędnego

Alt+strzałka w górę

Powrót (do poprzedniego okna)

Alt+strzałka w lewo lub Backspace

Dalej

Alt+strzałka w prawo

Anulowanie bieżącego zadania lub wyszukiwania

Esc

Wyświetlenie paska menu

F10 lub Alt

Zamknięcie okna

Alt+F4 ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.