Rozdział 2. Eksplorator, okna i pasek zadań

System Windows wziął swoją nazwę od prostokątów widocznych na ekranie, czyli okien, w których komputer wykonuje każdą operację. W oknie przegląda się strony internetowe, wprowadza tekst, odczytuje wiadomości pocztowe i wyświetla zawartość katalogu. Jeśli jednak tworzonych będzie coraz więcej plików, umieszczanych w rosnącej liczbie katalogów, i uruchamianych coraz więcej programów, łatwo można stracić możliwość dalszej pracy, siedząc przed ekranem pokrytym losowo rozmieszczonymi i nachodzącymi na siebie prostokątami.

Na szczęście, w celu ułatwienia użytkownikowi kontrolowania okien, system Windows zawsze oferował ikony, przyciski i inne rozwiązania — a w Viście po prostu od nich się roi.

Sterowanie ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.