O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Eksplorator, okna i pasek zadań

System Windows wziął swoją nazwę od prostokątów widocznych na ekranie, czyli okien, w których komputer wykonuje każdą operację. W oknie przegląda się strony internetowe, wprowadza tekst, odczytuje wiadomości pocztowe i wyświetla zawartość katalogu. Jeśli jednak tworzonych będzie coraz więcej plików, umieszczanych w rosnącej liczbie katalogów, i uruchamianych coraz więcej programów, łatwo można stracić możliwość dalszej pracy, siedząc przed ekranem pokrytym losowo rozmieszczonymi i nachodzącymi na siebie prostokątami.

Na szczęście, w celu ułatwienia użytkownikowi kontrolowania okien, system Windows zawsze oferował ikony, przyciski i inne rozwiązania — a w Viście po prostu od nich się roi.

Sterowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required