Rozdział 3. Wyszukiwanie i organizowanie plików

Każdy dysk, folder, plik, aplikacja, drukarka i komputer podłączony do sieci reprezentowane są na ekranie przez ikonę. W celu uniknięcia pokrycia ekranu tysiącami nakładających się na siebie ikon przypominających węże wijące się w jamie system Windows umieszcza je w folderach, a te z kolei w kolejnych folderach itd. Taka hierarchia folderów w znakomity sposób pozwala zmniejszyć nieporządek na ekranie, ale oznacza, że czasem musisz się sporo naszukać, zanim znajdziesz konkretną ikonę.

Jednym z podstawowych założeń postawionych przy projektowaniu systemu Windows było ułatwienie nawigacji i zarządzania plikami, folderami i dyskami, tak aby wiązał się z tym mniejszy stres i można było zaoszczędzić ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.