O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wyszukiwanie i organizowanie plików

Każdy dysk, folder, plik, aplikacja, drukarka i komputer podłączony do sieci reprezentowane są na ekranie przez ikonę. W celu uniknięcia pokrycia ekranu tysiącami nakładających się na siebie ikon przypominających węże wijące się w jamie system Windows umieszcza je w folderach, a te z kolei w kolejnych folderach itd. Taka hierarchia folderów w znakomity sposób pozwala zmniejszyć nieporządek na ekranie, ale oznacza, że czasem musisz się sporo naszukać, zanim znajdziesz konkretną ikonę.

Jednym z podstawowych założeń postawionych przy projektowaniu systemu Windows było ułatwienie nawigacji i zarządzania plikami, folderami i dyskami, tak aby wiązał się z tym mniejszy stres i można było zaoszczędzić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required