O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Vista — dekoracja wnętrz

Podczas projektowania Visty Microsoft stawiał sobie trzy podstawowe cele. Po pierwsze, podnieść stopień bezpieczeństwa Windows. Po drugie, zmodernizować funkcje systemu. Po trzecie, poprawić jego wygląd. Ta ostatnia sprawa była szczególnie ważna; Microsoft nie mógł ścierpieć, że stary Apple ze swoimi pięcioma procentami udziału w rynku zbiera wszystkie pochwały za znakomity wygląd i nowoczesny styl systemów operacyjnych do macintoshy.

Bez wątpienia Vista prezentuje się o niebo lepiej niż poprzednie wersje Windows. Już nowa czcionka systemowa jest znacznie bardziej przejrzysta i elegancka od tego, co od lat ozdabiało nasze ikony, i przyczynia się do nowego wyglądu.

Do tego dochodzi Aero, nowy interfejs ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required