Rozdział 4. Vista — dekoracja wnętrz

Podczas projektowania Visty Microsoft stawiał sobie trzy podstawowe cele. Po pierwsze, podnieść stopień bezpieczeństwa Windows. Po drugie, zmodernizować funkcje systemu. Po trzecie, poprawić jego wygląd. Ta ostatnia sprawa była szczególnie ważna; Microsoft nie mógł ścierpieć, że stary Apple ze swoimi pięcioma procentami udziału w rynku zbiera wszystkie pochwały za znakomity wygląd i nowoczesny styl systemów operacyjnych do macintoshy.

Bez wątpienia Vista prezentuje się o niebo lepiej niż poprzednie wersje Windows. Już nowa czcionka systemowa jest znacznie bardziej przejrzysta i elegancka od tego, co od lat ozdabiało nasze ikony, i przyczynia się do nowego wyglądu.

Do tego dochodzi Aero, nowy interfejs ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.