Rozdział 5. Vista — uzyskiwanie pomocy

Vista może być lepsza od poprzednich wersji Windows, ale żeby coś ulepszyć, trzeba to zmienić. A w Viście zmieniło się wiele; w przeciwnym razie prawdopodobnie nie czytałbyś książki o nowym systemie.

Na szczęście pomoc jest tuż za rogiem — za rogiem menu Start. Windows ma teraz zupełnie nowy system elektronicznej pomocy; niektóre z jego „artykułów” zawierają nawet łącza, które automatycznie wykonują pewne operacje. Może Ci to zająć cały weekend, ale prędzej czy później powinieneś znaleźć informacje o tej czy innej funkcji lub problemie.

W tym rozdziale omówimy nie tylko system pomocy Windows, ale również metody uzyskiwania pomocy od bardziej zaawansowanych użytkowników przez sieć lokalną lub internet. ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.