O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Vista — uzyskiwanie pomocy

Vista może być lepsza od poprzednich wersji Windows, ale żeby coś ulepszyć, trzeba to zmienić. A w Viście zmieniło się wiele; w przeciwnym razie prawdopodobnie nie czytałbyś książki o nowym systemie.

Na szczęście pomoc jest tuż za rogiem — za rogiem menu Start. Windows ma teraz zupełnie nowy system elektronicznej pomocy; niektóre z jego „artykułów” zawierają nawet łącza, które automatycznie wykonują pewne operacje. Może Ci to zająć cały weekend, ale prędzej czy później powinieneś znaleźć informacje o tej czy innej funkcji lub problemie.

W tym rozdziale omówimy nie tylko system pomocy Windows, ale również metody uzyskiwania pomocy od bardziej zaawansowanych użytkowników przez sieć lokalną lub internet. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required