O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Poczta systemu Windows

Poczta elektroniczna jest szybką, tanią i wygodną w użyciu technologią umożliwiającą przesyłanie informacji. Obecnie wręcz nie wypada się przyznać do tego, że nie posiada się adresu e-mail. Aby zaoszczędzić użytkownikowi upokorzenia z tego powodu, do systemu Windows Vista dołączono program Poczta systemu Windows, będący unowocześnioną wersją znanego od dawna programu Outlook Express. Pozwala on na odbieranie i wysyłanie wiadomości pocztowych, a także odczytywanie grup dyskusyjnych (internetowe biuletyny).

Jeśli dysponujesz już jednym bądź kilkoma adresami poczty elektronicznej, to program Poczta systemu Windows lepiej niż kiedykolwiek wcześniej pomoże Ci zarządzać kontami, zgromadzonymi na nich wiadomościami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required