Rozdział 12. Poczta systemu Windows

Poczta elektroniczna jest szybką, tanią i wygodną w użyciu technologią umożliwiającą przesyłanie informacji. Obecnie wręcz nie wypada się przyznać do tego, że nie posiada się adresu e-mail. Aby zaoszczędzić użytkownikowi upokorzenia z tego powodu, do systemu Windows Vista dołączono program Poczta systemu Windows, będący unowocześnioną wersją znanego od dawna programu Outlook Express. Pozwala on na odbieranie i wysyłanie wiadomości pocztowych, a także odczytywanie grup dyskusyjnych (internetowe biuletyny).

Jeśli dysponujesz już jednym bądź kilkoma adresami poczty elektronicznej, to program Poczta systemu Windows lepiej niż kiedykolwiek wcześniej pomoże Ci zarządzać kontami, zgromadzonymi na nich wiadomościami ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.