O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Windows Media Player

Początkowo program Windows Media Player był centrum służącym do odtwarzania muzyki i wideo. Był on swoistym dworcem centralnym dla wszelkiego typu płyt CD z muzyką (pozwalał na ich odtwarzanie, kopiowanie piosenek, zapisywanie ich na płytach CD), plików MP3, wszelkiego innego typu muzyki zapisanej cyfrowo (pozwalał na jej odtwarzanie, zapewniał możliwość kupowania płyt przez internet i tworzenia list odtwarzania), kieszonkowych odtwarzaczy multimedialnych (oprócz iPodów; pozwalał zapisywać na nich pliki i definiować listy odtwarzania), internetowych stacji radiowych, filmów DVD i tak dalej.

Wersja programu Windows Media Player dostępna w systemie Windows Vista wciąż dysponuje tymi możliwościami, lecz została ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required