O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Sprzęt

Komputer PC to kilka kilogramów kabli, gniazd, kart i układów scalonych — wystarczająco dużo sprzętu do założenia sklepu dla majsterkowiczów. Na szczęście użytkownik komputera PC nie musi martwić się, aby wszystkie zainstalowane w nim komponenty bezproblemowo ze sobą współdziałały. Powinien o to zadbać — przynajmniej w teorii — producent komputera PC (chyba że użytkownik sam złożył komputer; w takim razie należy mu życzyć szczęścia).

Inaczej rzecz się ma w przypadku rozbudowy komputera. Twarde dyski, dyski Flash, aparaty cyfrowe, drukarki, skanery, karty sieciowe, karty graficzne, klawiatury, monitory, kontrolery gier, urządzenia do synchronizacji palmtopów i inne akcesoria sprawiają, że zaawansowani użytkownicy komputerów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required