O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Laptopy, tablety i palmtopy

System Windows Vista stanowi największy ukłon, jaki firma Microsoft wykonała do tej pory w kierunku aktualnych trendów komputerowych: chodzi mianowicie o przenośność. Obecnie sprzedaż laptopów niemal dorównuje sprzedaży zwyczajnych, biurkowych komputerów PC. W niektórych branżach sprzedaż palmtopów lub komputerów PC z ekranami dotykowymi nawet przewyższyła sprzedaż laptopów. A poza tym obecnie dla wielu milionów użytkowników preferowaną platformą komputerową wcale nie jest komputer PC, a telefon komórkowy.

I właśnie dlatego system Windows Vista udostępnia wiele specjalnych możliwości przeznaczonych właśnie na takie przenośne komputery PC. Vistę wyposażono na przykład w nowe możliwości przeznaczone ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required