O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Konserwacja i poprawa szybkości działania komputera

Nasze komputery, podobnie jak my — ich ludzcy pomocnicy — wymagają okresowych kontroli oraz prewencyjnej konserwacji. Na szczęście firma Microsoft włożyła naprawdę dużo wysiłku w wyposażenie systemu Windows Vista w specjalne narzędzia, przeznaczone do zachowania tak zwanego zdrowia komputera PC (ang. PC Heath). W tym rozdziale zamieszczono skrócony kurs zachowania komputera PC — oraz jego dysku twardego — w dobrej formie.

Porządkowanie dysku

Wszystkie wersje

Podczas korzystania z komputera system Windows zaśmieca dysk twardy plikami tymczasowymi. Programy, narzędzia oraz witryny WWW zapisują na dysku bardzo wiele plików, które są im potrzebne w danej chwili, lecz niekoniecznie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required