Rozdział 20. Konserwacja i poprawa szybkości działania komputera

Nasze komputery, podobnie jak my — ich ludzcy pomocnicy — wymagają okresowych kontroli oraz prewencyjnej konserwacji. Na szczęście firma Microsoft włożyła naprawdę dużo wysiłku w wyposażenie systemu Windows Vista w specjalne narzędzia, przeznaczone do zachowania tak zwanego zdrowia komputera PC (ang. PC Heath). W tym rozdziale zamieszczono skrócony kurs zachowania komputera PC — oraz jego dysku twardego — w dobrej formie.

Porządkowanie dysku

Wszystkie wersje

Podczas korzystania z komputera system Windows zaśmieca dysk twardy plikami tymczasowymi. Programy, narzędzia oraz witryny WWW zapisują na dysku bardzo wiele plików, które są im potrzebne w danej chwili, lecz niekoniecznie ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.