O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Dysk

Każdy użytkownik komputerów zapewne zauważył, że ilość plików i folderów nieustannie rośnie. Tworzenie nowych dokumentów, instalowanie nowych programów oraz pobieranie plików z internetu może błyskawicznie wypełnić nawet największy dysk twardy; zwłaszcza jeśli zgodnie z nadziejami firmy Microsoft użytkownicy systemu Vista będą gromadzili na swoich komputerach dużo muzyki, zdjęć oraz filmów.

Na szczęście system Windows Vista oferuje kilka sposobów na zarządzanie dyskami oraz powiększanie miejsca dostępnego na dyskach. Można dzielić je na niezależne partycje (części), oszczędzać miejsce, wykorzystując mechanizmy kompresji, szyfrować zawartość dysków w celu jej dodatkowego zabezpieczenia i tak dalej.

Jeśli nie masz zamiaru ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required