Rozdział 21. Dysk

Każdy użytkownik komputerów zapewne zauważył, że ilość plików i folderów nieustannie rośnie. Tworzenie nowych dokumentów, instalowanie nowych programów oraz pobieranie plików z internetu może błyskawicznie wypełnić nawet największy dysk twardy; zwłaszcza jeśli zgodnie z nadziejami firmy Microsoft użytkownicy systemu Vista będą gromadzili na swoich komputerach dużo muzyki, zdjęć oraz filmów.

Na szczęście system Windows Vista oferuje kilka sposobów na zarządzanie dyskami oraz powiększanie miejsca dostępnego na dyskach. Można dzielić je na niezależne partycje (części), oszczędzać miejsce, wykorzystując mechanizmy kompresji, szyfrować zawartość dysków w celu jej dodatkowego zabezpieczenia i tak dalej.

Jeśli nie masz zamiaru ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.