Rozdział 23. Konta (i logowanie)

Od lat nauczyciele, rodzice, dyrektorzy techniczni oraz instruktorzy w laboratoriach komputerowych starają się odpowiedzieć na trudne pytanie: w jaki sposób skonfigurować komputer PC, aby w ciągu dnia mogło z niego korzystać kilka różnych osób i aby ustawienia i pliki poszczególnych osób wzajemnie sobie nie przeszkadzały? Zastanawiają się także, w jaki sposób ochronić komputer przed zakusami psotnych uczniów lub pracowników.

Konta użytkowników

Wszystkie wersje systemu

Podobnie jak Windows 2000, Windows Vista został zaprojektowany jako system operacyjny przeznaczony dla wielu użytkowników. Każda osoba, która chce skorzystać z komputera z systemem Windows Vista, po włączeniu zasilania musi się zalogować ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.