O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Konta (i logowanie)

Od lat nauczyciele, rodzice, dyrektorzy techniczni oraz instruktorzy w laboratoriach komputerowych starają się odpowiedzieć na trudne pytanie: w jaki sposób skonfigurować komputer PC, aby w ciągu dnia mogło z niego korzystać kilka różnych osób i aby ustawienia i pliki poszczególnych osób wzajemnie sobie nie przeszkadzały? Zastanawiają się także, w jaki sposób ochronić komputer przed zakusami psotnych uczniów lub pracowników.

Konta użytkowników

Wszystkie wersje systemu

Podobnie jak Windows 2000, Windows Vista został zaprojektowany jako system operacyjny przeznaczony dla wielu użytkowników. Każda osoba, która chce skorzystać z komputera z systemem Windows Vista, po włączeniu zasilania musi się zalogować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required