Rozdział 24. Konfiguracja sieci z grupami roboczymi

Rzadko się zdarza, aby komputer z systemem Windows Vista nie był podłączony do jakiejś sieci (oficjalnie nazywanej siecią lokalną lub siecią LAN). Bez wątpienia fakt podłączenia do sieci przynosi wymierne korzyści. Po skonfigurowaniu sieci operacja kopiowania plików z jednego komputera do innego sprowadza się do przeciągania ich pomiędzy folderami — zupełnie tak, jakby znajdowały się w jednym komputerze. Wszyscy użytkownicy sieci mogą korzystać ze wspólnych baz danych, książki telefonicznej czy też kalendarza. Dla rozrywki można grać w gry przez sieć. Można nawet zapisać pliki MP3 w jednym komputerze i odtwarzać je w innym. Co ważniejsze, można współużytkować drukarkę laserową, modem, połączenie ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.