O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 24. Konfiguracja sieci z grupami roboczymi

Rzadko się zdarza, aby komputer z systemem Windows Vista nie był podłączony do jakiejś sieci (oficjalnie nazywanej siecią lokalną lub siecią LAN). Bez wątpienia fakt podłączenia do sieci przynosi wymierne korzyści. Po skonfigurowaniu sieci operacja kopiowania plików z jednego komputera do innego sprowadza się do przeciągania ich pomiędzy folderami — zupełnie tak, jakby znajdowały się w jednym komputerze. Wszyscy użytkownicy sieci mogą korzystać ze wspólnych baz danych, książki telefonicznej czy też kalendarza. Dla rozrywki można grać w gry przez sieć. Można nawet zapisać pliki MP3 w jednym komputerze i odtwarzać je w innym. Co ważniejsze, można współużytkować drukarkę laserową, modem, połączenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required