Rozdział 27. Praca zdalna w Windows Vista

System Windows XP Professional oferuje długą listę sposobów zdalnej pracy z innymi komputerami PC. Własność ta bardzo podoba się uzbrojonym w laptopy tzw. wojownikom drogowym (ang. road warriors). Znacznie mniej podoba się pracownikom firm, którzy przynajmniej w domu chcieliby znaleźć ucieczkę od pracy.

Skorzystanie z własności zdalnego dostępu w każdym przypadku wymaga przygotowania odpowiedniej konfiguracji oraz poszperania w technicznych zawiłościach. Każdy z przypadków charakteryzuje się nieco innymi zaletami i wadami. Jeśli jednak ktoś jest w Warszawie, a arkusz kalkulacyjny, z którego chce skorzystać, w komputerze PC w Gdańsku, z pewnością osoba ta doceni możliwości oferowane przez opisane ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.