O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 27. Praca zdalna w Windows Vista

System Windows XP Professional oferuje długą listę sposobów zdalnej pracy z innymi komputerami PC. Własność ta bardzo podoba się uzbrojonym w laptopy tzw. wojownikom drogowym (ang. road warriors). Znacznie mniej podoba się pracownikom firm, którzy przynajmniej w domu chcieliby znaleźć ucieczkę od pracy.

Skorzystanie z własności zdalnego dostępu w każdym przypadku wymaga przygotowania odpowiedniej konfiguracji oraz poszperania w technicznych zawiłościach. Każdy z przypadków charakteryzuje się nieco innymi zaletami i wadami. Jeśli jednak ktoś jest w Warszawie, a arkusz kalkulacyjny, z którego chce skorzystać, w komputerze PC w Gdańsku, z pewnością osoba ta doceni możliwości oferowane przez opisane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required