O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolofon

Ze względu na niekończące się problemy z nadgarstkami autorzy napisali niniejszą książkę, mówiąc jej treść na głos i rozpoznając mowę przy użyciu oprogramowania Dragon Naturally Speaking uruchamianego na wielu, nowych i starych, komputerach PC. Książka została stworzona przy użyciu programu Microsoft Word XP, którego mechanizmy śledzenia wersji znacznie ułatwiły pracę, gdyż kolejne wersje tekstu były wielokrotnie przesyłane między autorami, redaktorami i korektorami.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required