Co nowego w Viście

W zasadzie należałoby raczej spytać, co nie jest nowe.

Zakres zmian wprowadzonych w systemie Windows Vista jest ogromny. Całkowicie odnowione zostało zarówno jego „wnętrze”, jak i wygląd okien. Poniżej zamieszczono podsumowanie najważniejszych zmian i usprawnień.

Bezpieczeństwo

W ciągu pięciu lat ze względu na kilkakrotne rozpoczynanie projektu i liczne przetasowania Microsoft niemal obsesyjnie zaczął zwracać uwagę na poprawienie bezpieczeństwa nowej wersji systemu Windows, zresztą zapewne trudno by znaleźć osobę, która uznałaby tę obsesję za coś niewłaściwego.

Z powodzeniem można by napisać kilka książek zawierających wyłącznie informacje o mechanizmach zabezpieczeń w Viście, wiele z nich dotyczyłoby tak szczegółowych, ...

Get Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.