O'Reilly logo

Windows Vista PL. Nieoficjalny podręcznik by David Pogue

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzenie

Trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie: w ciągu kilku ostatnich lat korzystanie z komputerów PC przestało być fajne i zabawne. Wirusy, oprogramowanie szpiegujące, spam, wszechobecne wyskakujące okienka reklamowe oraz inne internetowe uciążliwości zmieniły nas w początkujących administratorów komputerów, którzy zdecydowanie o wiele więcej czasu poświęcali na próby zabezpieczenia swoich komputerów, niż na właściwą pracę.

Dlaczego, na Boga, Microsoft nic z tym nie zrobił?

Oczywiście teraz już znamy odpowiedź na to pytanie: okazało się, że Microsoft coś robił. Jednak dokończenie tego „czegoś” trwało aż 5 lat.

Tym „czymś” był Windows Vista — nowa wersja (no dobrze, właściwie to pięć lub siedem wersji) systemu operacyjnego, w której ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required