Rozdział 16. Przełączniki wielowarstwowe

W tradycyjnym ujęciu przełączniki operują w warstwie drugiej modelu ISO/OSI. Pierwsze przełączniki wielowarstwowe były zwane przełącznikami warstwy trzeciej (ang. Layer-3 switches), ponieważ oferowały możliwość routingu między VLAN-ami. Obecnie przełączniki mają praktycznie takie możliwości jak router, łącznie z testowaniem protokołów oraz operowaniem w wyższych warstwach aż do warstwy siódmej. Tak więc przełączniki działające powyżej warstwy drugiej są dzisiaj określane przełącznikami wielowarstwowymi (ang. multilayer switches).

Główną zaletą przełącznika wielowarstwowego jest routing pomiędzy VLAN-ami, który jest możliwy dzięki wprowadzeniu wirtualnych interfejsów w obrębie przełącznika. Te wirtualne ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.