Rozdział 17. Przełączniki wielowarstwowe Cisco 6500

Przełączniki z serii Cisco 6500 to prawdopodobnie najbardziej powszechnie stosowane przełączniki klasy enterprise na świecie. Odpowiednie wyważenie takich cech jak możliwości rozbudowy, moc, funkcjonalność oraz zagęszczenie portów sprawia, że jest to urządzenie, z którym trudno konkurować. Seria 6500 dostępna jest w różnych rozmiarach, od 3 do 13 slotów. Są nawet wersje zgodne z systemem NEBS (ang. Network Equipment Building System), przeznaczone do zastosowań w strukturach telekomunikacyjnych, w których obowiązują bardzo rygorystyczne wymagania odnośnie do specyfikacji sprzętu.

Architektura urządzeń 6500 nie jest nowa, została jednak zaprojektowana z myślą o zapewnieniu szerokich możliwości ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.