Rozdział 19. Cechy przełącznika Catalyst 3750

Catalyst 3750 jest kolejnym krokiem w ewolucji bardzo popularnego przełącznika 3550 o stałej konfiguracji (ang. fixed-configuration switch). 3550 był pierwszym przełącznikiem wielowarstwowym oferującym bardzo szeroki wachlarz funkcji w stosunku do ceny. Został później zastąpiony modelem 3560. Przełącznik 3750 jest potężniejszym urządzeniem wprowadzającym m.in. funkcję prawdziwego łączenia w stos, której zabrakło w 3560.

Nie starczyłoby miejsca na opisanie wszystkich możliwości 3750 w jednym rozdziale, skupiłem się więc na tych funkcjach, które uznałem za najbardziej użyteczne w praktyce. Celowo pominąłem część szczegółów dotyczących opisanych funkcji. Zamiast tego przedstawiłem zagadnienia, które, ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.