Rozdział 2. Huby i switche

Huby

W początkach Ethernetu stosowano okablowanie w standardzie 10Base-5, zwanym grubym Ethernetem (ang. thick-net). Posługiwano się kablem koncentrycznym o dużej średnicy, co mogło powodować pewne problemy w trakcie instalacji. Jego następca, 10Base-2, wykorzystywał już cieńszy kabel koncentryczny podobny do tych używanych w sieciach telewizji kablowej. Z uwagi na różnicę w grubości stosowanego kabla określano go z kolei jako cienki Ethernet (ang. thin-net). Technologie te wymagały zastosowania dużych metalowych konektorów do łączenia kabli. W przypadku 10Base-5 były to konektory o złączach N, a w przypadku 10Base-2 konektory o złączach BNC. W obydwu standardach konieczna była również instalacja specjalnych terminatorów ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.