Rozdział 38. NTP

NTP (ang. Network Time Protocol) jest internetowym protokołem synchronizacji czasu na zegarach urządzeń, którego źródłem odniesienia jest sieć. Jeżeli na Twoim sprzęcie sieciowym bądź komputerze wymagany jest precyzyjny czas, powinieneś skorzystać z NTP. Innymi słowy: zawsze powinieneś używać NTP.

Pierwotnie NTP został zdefiniowany w dokumencie RFC 958. Ostatnią udokumentowaną wersją jest wersja 4. Aby dowiedzieć się więcej o NTP, zajrzyj na stronę http://www.ntp.org.

W dokumencie RFC 1129, dostępnym jedynie w formacie PostScript oraz PDF, znajdziemy kilka interesujących informacji związanych z tym, jak właściwie działa NTP. Jeśli jesteś podekscytowany, widząc wzór na rysunku 38.1, RFC 1129 z pewnością Cię zainteresuje.

Rysunek ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.