Rozdział 39. Awarie

Pewne awarie mogą zostać wykryte bardzo łatwo. Kiedy zawodzi router, przeważnie pojawiają się dość oczywiste symptomy. W przypadku gdy interfejs WAN (WAN Interface Card) zaczyna zniekształcać pakiety, problem może być nieco trudniejszy do zdiagnozowania. W tym rozdziale umieszczę kilka przykładów tego, co może być przyczyną awarii, oraz opiszę, jak efektywnie rozwiązywać pojawiające się problemy.

Błąd ludzki

Błąd ludzki (ang. human error) może być najtrudniejszy do wytropienia, a po wykryciu prawie niemożliwy do udowodnienia. Przekonanie człowieka do przyznania się do błędu, który popełnił, może sprawiać problem — w szczególności wtedy, kiedy osobą odpowiedzialną jesteś Ty sam!

Pracując kiedyś w sieci o zasięgu ogólnoświatowym, ...

Get Wojownik sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.