O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Pomoc w programie Word i nie tylko

Pomoc na temat programu Word nigdy nie znajduje się daleko. Przede wszystkim należy jej poszukać w samym programie. Wbudowany system pomocy zawiera informacje i lekcje przechowywane zarówno na komputerze, jak i dostępne w trybie online. Aby zapewnić wsparcie dla swoich produktów, firma Microsoft uruchomiła ciągle rozrastającą się sieć witryn WWW, w których można znaleźć wskazówki, aktualizacje, grupy dyskusyjne i gotowe do pobrania szablony, motywy i inne narzędzia programu Word.

Istnieje też cała społeczność gotowa do udzielania pomocy. Około 11 lat temu firma Microsoft opracowała program MVP w celu nagradzania osób, które poświęcają swój czas, aby bezpłatnie pomagać użytkownikom systemu Windows, edytora ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required