O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów

Każdy z Twoich projektów tworzonych w programie Word, niezależnie od tego, czy jest to list, scenariusz serialu komediowego, czy praca naukowa z mikrobiologii, zaczyna się i kończy w ten sam sposób. Pracę musisz rozpocząć od utworzenia dokumentu, a kończysz ją, zapisując dokument. Brzmi prosto, ale żeby dobrze zarządzać swoimi dokumentami, musisz poznać nie tylko te podstawy, ale sięgnąć trochę dalej. Ten rozdział pokaże Ci różne metody tworzenia nowego dokumentu Worda — jak rozpoczynanie pracy na bazie istniejącego już pliku czy dodawanie tekstu do gotowego szablonu — oraz nauczy Cię, jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnego projektu.

Poza tym dowiesz się, jak usprawnić i przyspieszyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required