O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu

Pomimo wszystkich swoich zaawansowanych funkcji, jak sprawdzanie gramatyki, tworzenie indeksu czy możliwości edytowania obrazów, Word jest przede wszystkim edytorem tekstu. Większość czasu spędzisz zapewne na wprowadzaniu tekstu i nadawaniu mu właściwej postaci. Między udaną szatą graficzną i niesamowitą automatyzacją tkwią te funkcje edytora, które sprawiają, że praca z tekstem jest jeszcze szybsza i prostsza. Nawet pobieżne przejrzenie tego rozdziału ujawni techniki, które pomogą Ci zaoszczędzić cenny czas. Zamiast żmudnego szukania, szperania i klikania zajmiesz się tym, co istotne: dopieszczaniem swojej prozy i udostępnianiem jej światu.

Rozdział ten rozpoczyna się od szybkiego przeglądu podstaw: wpisywania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required