O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Motywy i szablony

Formatowanie oddzielnie tekstu, nagłówków, list i innych elementów dokumentu, zgodnie ze wskazówkami podanymi w poprzednich rozdziałach, zabiera czas, którego po prostu możesz nie mieć. A przy tak bogatym wyborze czcionek, kolorów i ozdobników graficznych stworzenie eleganckiego dokumentu może być przytłaczające. Nic zatem dziwnego, że większość ludzi ogranicza się do czcionek Times New Roman w tekście i Arial w nagłówkach! Na szczęście graficy z Microsoft stworzyli motywy, nową pomoc w edytorze Word 2007, dzięki której jednym kliknięciem zastosujesz w dokumencie w pełni dopasowany zestaw czcionek, kolorów i stylów nagłówków, a to jeszcze nie wszystko.

Motywy pomogą Ci uporać się ze stylami i ogólnym wyglądem dokumentu, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required