Rozdział 8. Tworzenie konspektu

Pamiętasz czasy, kiedy nauczyciel zrzędził Ci nad głową o tym, jak ważne jest tworzenie konspektu pracy, i zmuszał Cię do pisania wyszukanych planów wypracowań? Wybacz mu — miał rację. Nie ma lepszego niż konspekt sposobu zorganizowania treści dokumentu. Gdy dopadnie Cię brak weny, możesz zacząć od wypisania w dokumencie Worda głównych tematów, które poruszysz. Potem podziel je na mniejsze części, a w nich wprowadź kolejne podpunkty. Zanim się zorientujesz, zaczniesz wypełniać poszczególne fragmenty planu konkretną treścią. Brak weny odejdzie w niepamięć.

Widok konspektu, który oferuje nowy Word 2007, jest doskonałym narzędziem do tworzenia planu pracy. Daje Ci możliwość przenoszenia dużych partii nagłówków i tekstu ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.