O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Wysyłanie masowej korespondencji za pomocą funkcji korespondencji seryjnej

Jeśli zajdzie potrzeba wysłania do 650 najbliższych przyjaciół osobistych listów, które będą dla nich niezwykle interesujące, należy odkurzyć funkcję edytora Word o nazwie korespondencja seryjna. Częścią tej funkcji, która sprawia, że korzystanie z niej jest tak ekscytujące, jest możliwość scalania listów napisanych w programie Word z informacjami osobistymi (imię, adres itd.) pochodzącymi z innego dokumentu lub nawet z innego programu (jak Excel albo Outlook). Po wydrukowaniu z edytora Word 650 kopii listu pierwsza z nich będzie się zaczynać od słów „Drogi Panie Rolecki!”, druga od słów „Drogi Panie Jankowski!”, trzecia od słów „Droga Pani Misiec!” itd. Z ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required