O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Tworzenie stron WWW i blogów

Wedytorze Word istnieje możliwość zapisywania tworzonych dokumentów w postaci stron WWW. Czy musisz udostępnić pewne sprawozdanie wszystkim pracownikom swojej firmy, a także klientom? Zapisz je w formie strony WWW, a każda osoba mająca przeglądarkę, taką jak Internet Explorer albo Firefox, będzie mogła je obejrzeć.

W tym rozdziale pokazałem, w jaki sposób zapisywać dokumenty programu Word w postaci stron WWW. Nauczysz się, jak używać tabel, aby organizować swoje strony, i jak tworzyć hiperłącza, dzięki którym osoby odwiedzające Twoje strony będą mogły przechodzić z jednego miejsca do drugiego. Wskazówki dotyczące projektowania i stylu pomogą Ci w tworzeniu stron, w których zakochają się ich goście. Ponadto, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required