O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Tworzenie formularzy

Kiedy ubiegasz się o pracę, prawo jazdy lub chcesz otworzyć konto w banku, musisz wypełnić formularz. W formularzach są gromadzone informacje i wygląda na to, że każdego dnia jest coraz więcej informacji, które należy zgromadzić. Jeśli musisz utworzyć formularz, program Word może Ci w tym pomóc. Word umożliwia tworzenie formularzy, które można wydrukować na papierze i wręczyć drugiej osobie, oraz formularzy w postaci elektronicznej, które można rozsyłać w wiadomościach e-mail albo wyświetlać w postaci strony WWW.

W niniejszym rozdziale zostanie opisany sposób tworzenia zarówno formularzy w formie papierowej, jak i elektronicznej, które można tworzyć, korzystając z narzędzi opisanych już w tej książce (jeśli nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required