O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Język XML i program Word

XML to jeden z tych fajnych skrótów, który zdają się uwielbiać komputerowcy, i w niczym nie pomoże wyjaśnienie, że pochodzi on od słów eXtensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników.

Jeśli używasz programu Word, aby pisać listy do swojej cioci albo stworzyć Wspaniałą Powieść, znajomość języka XML raczej nie będzie Ci potrzebna. Z drugiej jednak strony, jeśli pracujesz w biurze albo z innymi ludźmi i trzeba wymieniać informacje, język XML może być przydatny. Jeżeli zaciekawił Cię poprzedni rozdział o tworzeniu formularzy, z pewnością zainteresują Cię także podstawy języka XML. Język XML, używany zarówno w dużych, jak i małych firmach, jest powszechnie przyjętym standardem, który ma zaprowadzić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required