Rozdział 16. Współpraca z innymi osobami

Niezależnie od tego, czy jesteś współautorem tekstu, czy też recenzujesz dokument napisany przez kogoś innego, program Word ułatwi Ci porozumiewanie się z innymi osobami pracującymi nad tym samym dokumentem. W czasach przedkomputerowych wynikiem edycji dokumentu był gąszcz czerwonych znaków, wykreśleń i notatek poupychanych na marginesie sprawdzanego tekstu. Jeśli dokument był sprawdzany przez kilka osób, odgadnięcie, kto co wprowadził, było prawdziwym koszmarem. W programie Word ten problem został rozwiązany za pomocą funkcji śledzenia zmian wprowadzanych przez recenzentów. Wszystkie poprawki są przechowywane w pliku z dokumentem i wystarczy kliknięcie przyciskiem myszy, aby komentarze i zmiany były pokazywane ...

Get Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.