O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Współpraca z innymi osobami

Niezależnie od tego, czy jesteś współautorem tekstu, czy też recenzujesz dokument napisany przez kogoś innego, program Word ułatwi Ci porozumiewanie się z innymi osobami pracującymi nad tym samym dokumentem. W czasach przedkomputerowych wynikiem edycji dokumentu był gąszcz czerwonych znaków, wykreśleń i notatek poupychanych na marginesie sprawdzanego tekstu. Jeśli dokument był sprawdzany przez kilka osób, odgadnięcie, kto co wprowadził, było prawdziwym koszmarem. W programie Word ten problem został rozwiązany za pomocą funkcji śledzenia zmian wprowadzanych przez recenzentów. Wszystkie poprawki są przechowywane w pliku z dokumentem i wystarczy kliknięcie przyciskiem myszy, aby komentarze i zmiany były pokazywane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required