O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Tworzenie własnych motywów i szablonów

Nie musisz pracować w wielkiej firmie, aby nadawać swoim dokumentom spójny wygląd. Nawet jeśli używasz programu Word do pisania krótkich listów do swojego wydawcy, listów do rodziny albo do lokalnych polityków, dobrze dobrane kolory, czcionka, a może nawet osobiste logo, sprawią, że listy będą wyglądać, jakby pracował dla Ciebie zespół profesjonalnych projektantów. Program Word może Ci w tym pomóc dzięki motywom i szablonom.

Motywy sprawują kontrolę nad schematami kolorów i czcionkami używanymi w dokumentach, a także pomagają je ujednolicać. Dzięki nim za pomocą pojedynczego kliknięcia przycisku można nadawać całym dokumentom spójne kolory, czcionki i efekty. W programach Word, Excel oraz PowerPoint ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required