O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nieoficjalna czołówka

O autorze

Chris Grover nabył swój pierwszy komputer w 1982 roku, kiedy to uświadomił sobie, że łatwiej mu będzie pisać na komputerze niż na maszynie IBM Selectric. Nigdy tego nie żałował. Przez przeszło 25 lat Chris pracował jako dokumentalista, autor tekstów reklamowych i specjalista od reklamy. Jest współautorem książki Fotografia cyfrowa. Nieoficjalny podręcznik. Komputeryzacja nie była jedynym przedmiotem jego zainteresowania — Grover pisał także recenzje książek i oprogramowania oraz artykuły na tematy tak różne, jak przebudowa domu czy naprawy odtwarzaczy video. Jego najnowszym projektem jest agencja Bolinas Road Creative (www.bolinasroad.com), której zadaniem jest promocja produktów i usług tworzonych i świadczonych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required