Rozdział 18. Przyszłość

Pierwsze wydanie książki zostało opublikowane w 2014 roku. W trakcie tych kilku lat między pierwszą a drugą edycją wiele się zmieniło; wiele się również zmieni w ciągu kilku lat po opublikowaniu drugiego wydania.

W tym rozdziale przedstawiamy pokrótce największe zmiany wprowadzone w WordPressie w ciągu ostatnich kilku lat. Jeżeli dotarłeś do tego rozdziału, powinieneś już wiedzieć nieco na ten temat.

Spróbujemy również przewidzieć przyszłość WordPressa. Wprawdzie część z tych przewidywań może okazać się zupełnie chybiona, ale część zagadnień będzie warta uwagi w ciągu kilku najbliższych lat.

Jak to było wcześniej

WordPress 3.0, który pojawił się w 2010 roku, był pierwszą wersją zapewniającą obsługę niestandardowych typów ...

Get WordPress now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.