O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Problemy z zabezpieczeniami i niewłaściwe stosowanie wskaźników

Zabezpieczenia i niezawodność aplikacji są ważnymi zagadnieniami. Są one szczególnie istotne, jeżeli chcemy uniknąć licznych doniesień dotyczących naruszeń zabezpieczeń oraz błędów w aplikacjach. Programista jest osobą, na którą spada największa odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie aplikacji. W niniejszym rozdziale omówimy techniki, dzięki którym aplikacja będzie lepiej zabezpieczona, a ponadto niezawodna.

Trudno jest dobrze zabezpieczyć aplikację pisaną w języku C. Dzieje się tak, ponieważ język C nie posiada np. zabezpieczeń przed zapisem poza granicami tablicy. Może to doprowadzić do nieprawidłowego zapisu w pamięci, a także potencjalnych problemów z zabezpieczeniami. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required