Rozdział 15. Uwierzytelnianie i informacje o stanie

W ostatnim czasie przeprowadziłem się wraz z rodziną. Po wypełnieniu i podpisaniu wielu formularzy (ręka wciąż mnie od tego boli) otrzymaliśmy klucze do nowego domu. Gdy codziennie wracam do domu, tymi kluczami otwieram drzwi i wchodzę do środka. Jestem szczęśliwy, że nie muszę wypełniać formularza za każdym razem, gdy wracam do domu. Z drugiej strony, doceniam to, że zamek w drzwiach chroni mnie przed niepożądanymi gośćmi.

Uwierzytelnianie działające po stronie klienta aplikacji internetowej działa na podobnej zasadzie. Użytkownik wypełnia formularz i otrzymuje klucz do aplikacji w postaci hasła lub tokena przechowywanego przez przeglądarkę WWW. Po powrocie do witryny internetowej użytkownik zostaje automatycznie uwierzytelniony przez token lub uwierzytelnia się, podając hasło.

W tym rozdziale zajmiemy się tworzeniem systemu uwierzytelnienia z użyciem naszego API GraphQL. Oznacza to przygotowanie formularzy, przechowywanie tokenów JWT w przeglądarce WWW, dołączanie tokenów do każdego żądania i monitorowanie informacji o stanie aplikacji.

Utworzenie formularza rejestracyjnego

Rozpoczęcie pracy nad mechanizmem uwierzytelniania użytkownika aplikacji odbywa się od utworzenia komponentu React pozwalającego na zarejestrowanie użytkownika. Jednak zanim się tym zajmiemy, warto poznać sposób działania takiego komponentu.

Przede wszystkim należy przejść do trasy /signup w aplikacji. Na stronie zostanie wyświetlony formularz pozwalający ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.