Rozdział 2. Wprowadzenie do API

Wyobraź sobie, że siedzisz w małej, lokalnej restauracji, w której zdecydowałeś się zamówić posiłek. Kelner zapisał Twoje zamówienie na kartce papieru, którą następnie przekazał kucharzowi. Po otrzymaniu zamówienia kucharz je odczytuje, kompletuje składniki niezbędne do przygotowania posiłku, a potem gotowy posiłek przekazuje kelnerowi, który z kolei przynosi posiłek do stolika. Jeżeli później zdecydujesz się na zamówienie jeszcze deseru, cała procedura będzie powtórzona.

Interfejs programowania aplikacji (ang. application programming interface — API) to zestaw specyfikacji, które umożliwiają programom komputerowym wzajemną współpracę. API internetowe działa na zasadzie podobnej do składania zamówienia w restauracji. ...

Get Wszechstronny JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.