Wstęp

Tworzysz więc aplikację dla systemu Android (albo już ją stworzyłeś). Nie jesteś jednak w pełni zadowolony z jej wydajności — inaczej nie sięgnąłbyś po tę książkę, prawda? Wyszukiwanie problemów z wydajnością urządzeń przenośnych jest zadaniem, które nie ma końca. Z moich badań wynika, że w 98% wszystkich aplikacji, które testowałem, można było poprawić wydajność. W tej książce opisane są pułapki wydajnościowe i kilka narzędzi do wykrywania problemów. Moim celem było, abyś posiadł umiejętności niezbędne do diagnozowania najpoważniejszych problemów z wydajnością aplikacji dla urządzeń przenośnych, zanim dotkną one użytkowników.

Badania wykazały, że użytkownicy oczekują od aplikacji, aby szybko się otwierała, sprawnie reagowała na interakcje ...

Get Wydajne aplikacje dla systemu Android now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.