O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Budowanie bloków UDP

Protokół UDP, czyli protokół datagramów użytkownika, został dodany do pakietu protokołów sieci rdzeniowej przez Jona Postela w sierpniu 1980 r., więc sporo czasu po wprowadzeniu TCP/IP, ale w momencie, kiedy specyfikacje TCP oraz IP zostały rozdzielone na dwa odrębne dokumenty RFC. Jak zobaczysz, ten moment ma istotne znaczenie, ponieważ podstawowa cecha UDP oraz to, do czego ten protokół się odwołuje, nie leżą w tym, co zostało za jego pomocą wprowadzone, ale w tym, co zdecydowano się pominąć. UDP jest potocznie określany jako protokół zerowy (ang. null protocol), a dokument RFC 768 opisujący jego działanie, mógłby faktycznie zmieścić się na serwetce.

Datagram

Samodzielna, niezależna encja danych przenosząca wystarczające ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required