Rozdział 6. Wi-Fi

Sieć Wi-Fi działa w niekoncesjonowanym paśmie ISM. Każdy może ją łatwo wdrożyć w dowolnej lokalizacji, a wymagany sprzęt jest nieskomplikowany i tani. Nic dziwnego, że Wi-Fi stało się jednym z najszerzej implementowanych i najpopularniejszych standardów.

Sama nazwa jest znakiem towarowym stowarzyszenia handlowego Wi-Fi Alliance, którego celem jest promocja bezprzewodowych technologii sieci LAN oraz dostarczanie standardów interoperacyjności i testów. Technicznie rzecz biorąc, każde urządzenie musi uzyskać certyfikat organizacji Wi-Fi Alliance, aby mogło mieć nazwę i logo Wi-Fi. Jednak w praktyce nazwa ta jest używana w odniesieniu do każdego produktu opartego na standardach IEEE 802.11.

Pierwszy protokół 802.11 został opracowany ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.