O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Podstawy komunikacji sieciowej przeglądarek

Współczesna przeglądarka internetowa jest zaprojektowana przede wszystkim pod kątem szybkiego, skutecznego i bezpiecznego dostarczania treści z internetu. W rzeczywistości nowoczesna przeglądarka zawiera pod maską prawdziwy system operacyjny złożony z setek komponentów: modułów do zarządzania procesami, bezpiecznego izolowania aplikacji, warstw optymalizacji pamięci podręcznej, maszyn wirtualnych Java, generatorów grafiki, procesów graficznych, pamięci, czujników, modułów audio i wideo, obsługi sieci i wielu innych.

Nic zatem dziwnego, że ogólna wydajność przeglądarki i każdej uruchomionej w niej aplikacji zależy od sprawności działania wielu komponentów: analizatora, rozmieszczania elementów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required