O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Protokół XMLHttpRequest

Protokół XMLHttpRequest (XHR) jest przeglądarkowym interfejsem API umożliwiającym klientowi transmisję danych za pomocą JavaScript. XHR zadebiutował w przeglądarce Internet Explorer 5 i był jedną z najważniejszych technologii, które zapoczątkowały rewolucję Asynchronous JavaScript oraz XML (AJAX). Dzisiaj protokół XHR jest podstawowym blokiem konstrukcyjnym niemal każdej nowoczesnej aplikacji WWW.

Protokół XMLHTTP zmienił wszystko. Dodał literę „D” do skrótu DHTML. Umożliwił nam asynchroniczne pobieranie danych z serwera i przechowywanie stanu dokumentu po stronie klienta... Silna potrzeba zbudowania przez zespół Outlook Web Access (OWA) bogatej aplikacji przeglądarkowej, takiej jak w środowisku Win32, spowodowała ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required