Rozdział 15. Protokół XMLHttpRequest

Protokół XMLHttpRequest (XHR) jest przeglądarkowym interfejsem API umożliwiającym klientowi transmisję danych za pomocą JavaScript. XHR zadebiutował w przeglądarce Internet Explorer 5 i był jedną z najważniejszych technologii, które zapoczątkowały rewolucję Asynchronous JavaScript oraz XML (AJAX). Dzisiaj protokół XHR jest podstawowym blokiem konstrukcyjnym niemal każdej nowoczesnej aplikacji WWW.

Protokół XMLHTTP zmienił wszystko. Dodał literę „D” do skrótu DHTML. Umożliwił nam asynchroniczne pobieranie danych z serwera i przechowywanie stanu dokumentu po stronie klienta... Silna potrzeba zbudowania przez zespół Outlook Web Access (OWA) bogatej aplikacji przeglądarkowej, takiej jak w środowisku Win32, spowodowała ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.